ads_top.html
Browse by band : 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |  Top 100

Gio Thi Anh Hua De Lam Gi lyrics

Nói mÙt lÝi thôi
Ng°Ýi ¡i ng°Ýi có nghe không
Nói mÙt lÝi thôi
N°Ýi có nghe không
Ng°Ýi ¡i ng°Ýi nói i
Em ëng nh° th¿
Tr£ lÝi anh i
Ng°Ýi ¡i ng°Ýi có nghe không
Tr£ lÝi anh i
Ng°Ýi ¡i ng°Ýi có nghe không
Ng°Ýi ¡i ng°Ýi bi¿t chng
Tim anh nhói au

Nhói au thì ã sao
Cing qua nh° gi¥c m¡
au chÉ mÙt l§n
Mà m¥t em ¿n mãi mãi
Héa mÙt l§n nïa
CÑ héa mÙt l§n nïa
Héa cho em nghe lÝi anh héa
[ Lyrics from: http://www.5lyrics.com/lyrics/ung_hoang_phuc_nhom_hat/gio_thi_anh_hua_de_lam_gi.html ]
GiÝ thì anh héa à làm gì
ã không còn l¡i gì
Héa à trÍn Ýi v«n yêu em
V«n yêu em thì sao
Cing ã quá muÙn màng
ã không còn nh° ngày x°a ¥y
GiÝ thì anh héa à làm gì
ã không còn l¡i gì
Héa à trÍn Ýi v«n hy vÍng
V«n tin mÙt ngày mai
Ng°Ýi s½ quay vÁ vÛi anh
VÁ bên anh nh° nhïng ngày x°a
Mình ã ß bên nhau

GiÝ mà anh héa cing ã quá xa
Em ã b°Ûc i không vÁ âu anh
Em ëng xa anh
Quay vÁ i ng°Ýi hái
Làm l¡i të §u i hái ng°Ýi

GiÝ thì anh héa à làm gì
ã không còn l¡i gì
Héa à trÍn Ýi v«n hy vÍng
Tin mÙt ngày mai
Ng°Ýi s½ quay vÁ vÛi anh
VÁ bên anh nh° nhïng ngày x°a
Mình ã ß bên nhau